English English Vietnamese Việt Nam

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

 

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

 

Những sản phẩm đã bán Quý Khách có quyền đổi lại mặt hàng khác với những điều kiện như sau:

 

    + Thời gian khi đổi hàng không quá 03 ngày.

    + Hàng đổi phải là hàng chưa qua sử dụng, được giữ gìn sạch sẽ, hộp không móp méo, nguyên seal, nguyên vẹn bao bì, đầy đủ hướng dẫn bên trong sản phẩm.

    + Giá trị hàng đổi được tính bằng giá trị thực tế mà Quý Khách thanh toán tại thời điểm mua hàng. 

    + Sản phẩm cần đổi phải có phiếu thanh toán tại cửa hàng mới được giải quyết. Vì vậy khi Quý Khách có ý định sẽ đổi mặt hàng khác sau khi đã thanh toán tại quầy thu ngân, xin vui

lòng giữ cẩn thận hóa đơn thanh toán có sản phẩm cần đổi.

 

Đối tác
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/32/141768197314.gif
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/31/141768191633.gif
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/28/14176817371.gif
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/29/141768175379.gif
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/29/141768179986.gif
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/30/141768182488.gif
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/31/141768188262.gif
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/31/141768189571.gif
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/32/141768193120.gif
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/32/141768196046.gif
 • upload/web/51/510225/slide/2014/12/04/03/33/141768199227.jpg